Case

Böjsenappen:

 

All information om skadan och hur man tränar!

Böjsenappen är utvecklad tillsammans med handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset för patienter som opererats för en böjsenskada i handen. Man kan som patient i efterförloppet vara för aktiv i sin träning och det är då risk att senan går sönder igen. Man kan också vara för försiktig och får då kanske inte upp rörligheten fullt. Ett lyckat resultat är således helt beroende på ett bra samarbete mellan patient, läkare och sjukgymnast/arbetsterapeut. Ju mer patienten vet om förutsättningarna, desto bättre! I appen finns all information från den egna lokala kliniken om vad skadan innebär, hur man ska träna och vad som händer framöver. I filmer ser man precis hur träningsmomenten ska utföras. När det är dags för ett pass går en påminnelse ut som push-meddelande i telefonen.
Med ett enkelt gränssnitt administrerar vårdgivaren allt material själv efter det att vi satt upp appen. Det är inte svårt att föreställa sig hur appen skulle se ut för just din patientgrupp- eller hur?

CPUP

 

Utvecklad tillsammans med Gunnar Hägglund på ortopediska kliniken i Lund, initiativtagare till CPUP-programmet, ett nationellt och idag även internationellt projekt som följer barn med cerebral pares. Man kan idag förebygga felställningar i lederna vilket tidigare ledde till upprepade operationer och ofta ett liv i rullstol.
Med appen kan behandlande personal räkna ut risken för att patienten ska behöva genomgå framtida kirurgi genom en matematisk algoritm utvecklad av kliniken i Lund. Med appen är algoritmen omedelbart tillgänglig i behandlarens ficka.

Veileder i födelsehjelp

 

Appens alla fördelar- enkla guidelines som inte ligger glömda som trycksak på en hylla eller som fil bakom en inloggning. Den viktiga informationen samlad maximalt två knapptryck bort. Ingen inloggning. En guideline som kommer att användas! Utvecklad med det norska gynekologförbundet.
Alltid tillgänglig i doktorns ficka.
Alltid uppdaterad med senaste versionen.

Trimed

 

TriMed är ett företag som tillverkar kirurgiska implantat för ortopeder och handkirurger. Ulnaosteotomi är ett ingrepp som görs när en handledsfraktur läkt i ett ogynnsamt läge och rotationen av underarmen blivit begränsad och smärtsam.
Som ortoped gör man inte operationen så ofta men nu kan man på ett enkelt sätt när som helst och var som helst gå igenom tekniken metodiskt innan operationen. Bra för ortopeden och bra för patienten som vet att det blir rätt.

Motec

 

Swemac är ett företag som utvecklar egna implantat inom ortopedi och handkirurgi. I samband med lanseringen av Motec-protesen, som ersätter förstörda ledytor i handleden, gjordes en app med utförlig operationsmanual. Appen används av personalen på operationssalen vilka i lugn och ro kan repetera alla moment. Även operatören och assistenter har glädje av att allt är så lätt-tillgängligt. Innan operationen läser man på i telefonen eller tar man med sig en läsplatta till salen och slår upp efter hand.

Acta Orthopedica

 

Acta Orthopedica är Skandinaviens ledande tidskrift för ortopedi. Acta var först ut med en app i ortopedivärlden 2011.
Idag har  över 12000 unika användare från över 100 länder laddat ner appen och det tillkommer nya varje vecka. Flest nedladdningar har skett i USA, Kina, Sverige, Storbritannien och Nederländerna.

Samarbetspartners