AppInMed i Buenos Aires

AppInMed i Buenos Aires

  |   Okategoriserade
AppInMed har tillsammans med Södersjukhuset tagit fram böjsenappen, som presenterades på internationella handkongressen IFSSG i Buenos Aires i Argentina av Annika Elmstedt.

Elmstedt presenterade HAKIR, det svenska handkirurgiregistret och vår böjsenapp som används som utbildningshjälpmedel till patienter.
Appen används idag av flera svenska handkirurgiska center. En klinisk studier kommer 2017 med deltagande från handkirurgiska kliniker i Malmö, Örebro, Umeå, Uppsala och Stockholm.

Mer information hittar ni på vår hemsida: http://www.appinmed.com/case/