Kirurgveckan 2014


Information
Jag godkänner att mitt namn och sjukhus listas på kirurgveckans hemsida:
 Ja
 Nej
Personliga uppgifter
Förnamn: *
Efternamn: *
Födelseår: *
Kön: *
Tjänst/Befattning: *
Typ av sjukhus: *
Sjukhus: *
Klinik: *
Sjukhusadress: *
Postnummer: *
Ort: *
Allergi:
Medlemskap SKF: *  Ja
 Nej
Föreningstillhörighet:
Bröst Endokrin
KIRUB Kolorektal
Kärl SIKT
SVESEK Trauma
Övre abdominell Barn
Plastik Annan
Vilka dagar kommer du att deltaga:
Måndag Tisdag
Onsdag Torsdag
Fredag